Trasování Peru

Kolokrámská lebka-cestovatelka zdraví z Peru! Klub českých turistů se zatím k ničemu neměl, tak nám cestičky v Andách značkuje kamarád Martin Čunát. Jeho následovníci už ví, čeho se mají držet … :-D.

Značka na výjezdu z města Tarma směr Junín. Jedinej výjezd, myslím si dokonce, že je to nejvyšší kopec vzadu. Mezi městy je jediná vesnice, kde doplníš jídlo a pití, ale celkem to tam odsejpá. Po 100km po horských pláních ve větru docela vysvobození :-D.
Značka na výjezdu z města Tarma směr Junín. Jedinej výjezd, myslím si dokonce, že je to nejvyšší kopec vzadu. Mezi městy je jediná vesnice, kde doplníš jídlo a pití, ale celkem to tam odsejpá. Po 100km po horských pláních ve větru docela vysvobození :-D.